Bc. Jiří Škarvada

Svou odbornost jsem získal na Fakultě biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze a studium jsem ukončil v roce 2018. V rámci studia jsem absolvoval rozsáhlé praxe v mnoha zdravotnických zařízeních a ty, které mě nejvíce profesně a lidsky obohatily byly: Fakultní nemocnice v Motole, Ústřední vojenská nemocnice ve Střešovicích, Rehabilitační ústav Kladruby. Po dokončení vysoké školy jsem nastoupil jako fyzioterapeut a podiatr v Poliklinice fyzioterapie, podiatrie a lymfoterapie v Praze, kde jsem díky odbornému vedení, dostatku času na pacienta a moderním technologiím mohl lépe uchopit celostní vztahy ve fungování lidského těla.

 

Do rodného Zlína se vracím kvůli lásce ke svým kořenům a lepšímu prostředí pro svou rozrůstající se rodinu. Pro-Therapy je pro mě realizace mých představ. Jedná se o místo, kde můžeme poskytovat slůžby, které jsou komplexní a postavené na individuálním přístupu k pacientovi.

V samotné terapii kombinuji nabyté znalosti ze studia a odborných kurzů s vlastními zkušenostmi ze sportu a s nimi spojeným fungováním pohybového aparátu v zátěži.  Na lidské tělo při obtížích nemůžeme nahlížet jako na diagnózu, ale jako na celek, jehož každá část má vliv na jeho správné fungování.

„Pohybuji se, tedy jsem.“ – Haruki Murakami

 

Specializace:

  • Při své práci se zaměřuji na korekci nevhodných pohybových návyků prostřednictvím uvědomění a využití principů vycházejících z metod PNF a DNS Pavla Koláře. Dále se zabývám ovlivněním bolestí nohou a celého pohybového aparátu, jak akutního, tak chronického charakteru. Ve své praxi se setkávám s širokou škálou sportovců, ale i se zástupci běžné populace.

 

 Vzdělání

  • Bakalářské studium oboru Fyzioterapie (2015-2018, FBMI ČVUT)

         – bakalářská práce na téma „Vliv pohybové aktivity s využitím gymnastických kruhů na stabilitu lopatky“

 

 Odborné kurzy a semináře:

  • Viscerovertebrální vztahy dle Bitnára – 2021

    PNF – proprioceptivní neuromuskulární facilitace – 2019

  • Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu dle Lewita – 2019

  • Možnosti rehabilitace při ovlivnění bolestivých stavů – 2018

  • Dechová limitace výkonu – 2018

  • SMR – foam rolling – 2018

  • Trenér zdravotní tělesné výchovy – 2016

Přejít nahoru