Vize

Věřím v celostní přístup k lidskému tělu. Léčení zranění nebo zdravotního problému izolovaně vnímám jako slepé. Proto nabízím širokou škálu služeb, které pomáhají zlepšovat pohyb a funkci.

Chytřejší přístup k vašemu tělu

Využívám systém manuální terapie a úpravy pohybových stereotypů, tak abych vám umožnil využít plný potenciál pohybu a ulevil vám bolesti.

Jsem Jiří Škarvada, fyzioterapeut

vášeň pro práci a touha být schopný efektivně zlepšovat fyzický stav svých klientů, je to co mi umožňuje být každý další den lepší.

Poskytované služby

Diagnostika a terapie bolestí pohybového aparátu.
Terapie poúrazových a pooperačních stavů.
Korekce pohybových stereotypů a svalových dysbalancí.
Prevence bolestí pohybového aparátu.
Kompenzační cvičení (ke sportu, při jednostranné zátěži, sedavém zaměstnání…).
Regenerační a rekondiční cvičení.