Mgr. Jan Juřík

Fyzioterapeut, Trenér TRX

Pohyb beru již od malička jako nedílnou součást svého života.

Vystudoval jsem bakalářský a magisterský studijní obor Fyzioterapie na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Díky magisterskému studiu se mi veškeré nabyté informace začaly spojovat, což mi pomohlo pochopit vztahy a souvislosti ve fungování našeho těla. 


Během odborných praxí v rámci studia jsem prošel několika rehabilitačními zařízeními. Ve filozofii těchto fyzioterapeutických klinik mi ale chyběl důraz na edukaci pacienta/klienta a především na prevenci. 

Člověk musí nejdříve porozumět svému tělu, pochopit, proč ho něco bolí, čím je to způsobené a jak tuto příčinu problému odstranit a do budoucna jí předcházet. Nejlepší prevencí problémů (bolesti, asymetrie, svalové dysbalance) pohybového aparátu je vhodný a pravidelný pohyb. A protože pohyb má vývoj, snažím se toto moto přenést do práce se svými klienty. 

V současnosti pracuji také v RK-Training, kde se s Rosťou Košárkem snažíme zkvalitnit pohyb zejména mladých sportovců. U nich je mým úkolem diagnostika pohybu a základních pohybových stereotypů, kompenzační cvičení a mnohdy i řešení akutních stavů (poúrazových nebo pooperačních). 

Rád hledám inspiraci v tom, co pro nás dřív bylo naprosto běžné a nenáročné - ve vývojové kineziologii. 

Vzdělání:

 • Bakalářské studium oboru Fyzioterapie (2013 - 2015, FTK UPOL)

  • Bakalářská práce na téma: Komplexní fyzioterapie u obrny lícního nervu různé etiologie​

 • Magisterské studium oboru Fyzioterapie (2016 - 2019, FTK UPOL)

  • Magisterská diplomová práce na téma: Vliv Tr​äbertových proudů na vybrané ukazatele spektrální analýzy variability srdeční frekvence

Praxe:

 • 2013 - 2017 - Odborná praxe v rámci studia (Fakultní nemocnice Olomouc, RRR Centrum Fakulty tělesné kultury UPOL, Centrum léčebné rehabilitace Olomouc, Lázně Slatinice, Nemocnice Počátky, Krajská nemocnice Tomáše Bati)

 • 2016 - Fyzioterapeut a masér ve sportcentru OMEGA, Olomouc

 • 2017 - 2019 - Fyzioterapeut v Rehacentru NIKA, Zlín

 • 2018 - 2019 - Vedení osobních fyziotréninků, skupinových lekcí (BOSU, TRX, Fyziotrénink) ve studiu Fyziomovement, Zlín

 • 2019 do současnosti - Regenerační, rekondiční a kompenzační cvičení v RK-Training, Zlín

Odborné kurzy a semináře:

 • Terapeutické možnosti aplikace elastické pásky (kineziotejpu) ve fyzioterapii, školitel Mgr. Marika Bajerová, Olomouc 2016

 • TRX osobní trenér, školitel Jakub Wurzel, 3D Fitness Academy, Praha 2018

 • Terapeutické využití Theragunu, školitel Bc. Vladislav Prokůpek a Bc. Radek Šťastný, Rehasport, Praha 2020

 • Vyšetření a terapie měkkých tkání, PaeDr. Jiří Vlček, PhDr. Miroslav Dobeš, E-Fyziokurz, 2020

 

Bc. Jiří Škarvada

Fyzioterapeut, podiatr

​Svou odbornost jsem získal na Fakultě biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze a studium jsem ukončil v roce 2018. V rámci studia jsem absolvoval rozsáhlé praxe v mnoha zdravotnických zařízeních a ty, které mě nejvíce profesně a lidsky obohatily byly: Fakultní nemocnice v Motole, Ústřední vojenská nemocnice ve Střešovicích, Rehabilitační ústav Kladruby. Po dokončení vysoké školy jsem nastoupil jako fyzioterapeut a podiatr v Poliklinice fyzioterapie, podiatrie a lymfoterapie v Praze, kde jsem díky odbornému vedení, dostatku času na pacienta a moderním technologiím mohl lépe uchopit celostní vztahy ve fungování lidského těla.


Do rodného Zlína se vracím kvůli lásce ke svým kořenům a lepšímu prostředí pro svou rozrůstající se rodinu. Pro-Therapy je pro mě realizace mých představ. Jedná se o místo, kde můžeme poskytovat slůžby, které jsou komplexní a postavené na individuálním přístupu k pacientovi.

V samotné terapii kombinuji nabyté znalosti ze studia a odborných kurzů s vlastními zkušenostmi ze sportu a s nimi spojeným fungováním pohybového aparátu v zátěži.  Na lidské tělo při obtížích nemůžeme nahlížet jako na diagnózu, ale jako na celek, jehož každá část má vliv na jeho správné fungování.

„Pohybuji se, tedy jsem.“ – Haruki Murakami

​Specializace:

 • Při své práci se zaměřuji na korekci nevhodných pohybových návyků prostřednictvím uvědomění a využití principů vycházejících z metod PNF a DNS Pavla Koláře. Dále se zabývám ovlivněním bolestí nohou a celého pohybového aparátu, jak akutního, tak chronického charakteru. Ve své praxi se setkávám s širokou škálou sportovců, ale i se zástupci běžné populace.

 Vzdělání

 • Bakalářské studium oboru Fyzioterapie (2015-2018, FBMI ČVUT)

         – bakalářská práce na téma „Vliv pohybové aktivity s využitím gymnastických kruhů na stabilitu lopatky“

 Odborné kurzy a semináře:

 • PNF – proprioceptivní neuromuskulární facilitace – 2019

 • Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu dle Lewita – 2019

 • Možnosti rehabilitace při ovlivnění bolestivých stavů – 2018

 • Dechová limitace výkonu – 2018

 • SMR – foam rolling – 2018

 • Trenér zdravotní tělesné výchovy – 2016